ดูรายชื่อผู้ร่วมสมทบทุนทั้งหมด
ครั้งที่ ชื่อผู้ร่วมสมทบทุน วันที่ จำนวนเงิน (บาท)
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 09 มิ.ย. 62
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 09 มิ.ย. 62
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 09 มิ.ย. 62
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 23 เม.ย. 62
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 23 เม.ย. 62
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 23 เม.ย. 62
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 22 มี.ค. 62
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 22 มี.ค. 62
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 22 มี.ค. 62
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 20 มี.ค. 62
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 20 มี.ค. 62
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 20 มี.ค. 62
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 17 มี.ค. 62
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 17 มี.ค. 62
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 17 มี.ค. 62
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 19 พ.ย. 61
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 19 พ.ย. 61
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 19 พ.ย. 61
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 11 พ.ย. 61
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 11 พ.ย. 61
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 11 พ.ย. 61
3 พรชัย แจ้งดี และครอบครัว 19 มิ.ย. 61 1,000.00
3 นางเจนรภัช นายภัทรกร นายสุชาติ กรเกษม 19 มิ.ย. 61 400.00
3 นายธนธรณ์ ชูชาติพงษ์ 19 มิ.ย. 61 200.00
3 นางสาวสุพิชชา ศรีจารุธรรม 19 มิ.ย. 61 200.00
3 นายบุญเสริม ศรีจารุธรรม 19 มิ.ย. 61 800.00
3 นางสุดา ศรีจารุธรรม 19 มิ.ย. 61 800.00
3 นายสุทิวัส ศรีจารุธรรม 19 มิ.ย. 61 200.00
3 นางสาวสุจิรดา โพธิ์เทศ 19 มิ.ย. 61 200.00
3 นางสมใจ วราศัย 19 มิ.ย. 61 400.00
3 โชคชัย-รสสุคนธ์ เพชรรัตนาวิวัฒน์ 18 มิ.ย. 61 1,000.00
3 เสาวลักษณ์ ณัฏฐาชัย 18 มิ.ย. 61 1,000.00
3 พรรวินท์ โสภณธนาวัฒน์ 18 มิ.ย. 61 500.00
3 เบญญาภา เฉลิมวงศาเวชและครอบครัว 18 มิ.ย. 61 900.00
3 ครอบครัววงเดือน ซอร์ซ่า 16 มิ.ย. 61 500.00
3 ครอบครัวบุญวัฒนวิบูลย์ 16 มิ.ย. 61 500.00
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 16 มิ.ย. 61 4,000.00
3 ครอบครัวเอี้ยวตระกูล 16 มิ.ย. 61 1,000.00
3 พนิดา ก้องกวิน กะ คริส เมอร์ฟี่ 16 มิ.ย. 61 500.00
3 ทัศนีย์ พุ่มพวง กะ พิเชฐ ก้องกวิน 16 มิ.ย. 61 500.00
3 จีราภา ปานเพ็ชร 16 มิ.ย. 61 500.00
3 วัลภา เจียมจำรัสศิลป 16 มิ.ย. 61 500.00
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 16 มิ.ย. 61 500.00
3 มาริกา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 15 มิ.ย. 61 1,000.00
3 พรทิพย์ พลสิทธินาถ 15 มิ.ย. 61 750.00
3 เสรี -สุรางค์ศิริ-วิมุตราเมศวร์-สิรภพ เมฆเสรีกุล 15 มิ.ย. 61 1,000.00
3 ชลฤดี สิริสมโภชวณิช 15 มิ.ย. 61 500.00
3 วันทนีย์ อรุโณทัย 15 มิ.ย. 61 1,500.00
3 พรพิสุทธิ์ ฤศุภร 15 มิ.ย. 61 200.00
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 15 มิ.ย. 61 500.00
3 น.ส ดวงใจ นลินไพจิตรกุล 15 มิ.ย. 61 200.00
3 ครอบครัวทรงสวัสดิ์ 15 มิ.ย. 61 300.00
3 คุณเบิร์ท ไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ บริษัท โอริสมา เทคโนโลยี จำกัด 15 มิ.ย. 61 5,000.00
3 Narisara Chiewpattanacharoen 15 มิ.ย. 61 200.00
3 Siyaphan Nueng 15 มิ.ย. 61 500.00
3 คุณลดาวัลย์ 13 มิ.ย. 61 2,750.00
3 ครอบครัวแซ่เซียว 12 มิ.ย. 61 500.00
3 พนารัตน์ แก้วเกาะเกิด 12 มิ.ย. 61 500.00
3 จวงจันทร์-มณฑลี เนื้อทอง 12 มิ.ย. 61 600.00
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 11 มิ.ย. 61 500.00
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 11 มิ.ย. 61 1,500.00
3 ทัศนีย์ คงประพันธ์ 10 มิ.ย. 61 1,000.00
3 จิฎากาญจน์ 10 มิ.ย. 61 2,000.00
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 04 มิ.ย. 61 500.00
3 ครอบครัวกุลธราวัฒนสิริ 04 มิ.ย. 61 1,000.00
3 ไม่ประสงค์ออกนาม 04 มิ.ย. 61 1,000.00
3 สมชาย ตะเคียนนุช 03 มิ.ย. 61 100.00
3 คุณ Chonrada Intiang ; Icon House เขาใหญ่ 01 มิ.ย. 61 4,000.00
3 คุณวารีรัตน์ ยะพุฒธิสงค์ 01 มิ.ย. 61 500.00
3 เพื่อนออย อัญชลี JC 01 มิ.ย. 61 800.00
3 เพื่อนของหญิง คุณจิราภา อินทรธนี 01 มิ.ย. 61 500.00
3 เพื่อนหญิง JC ณัฐภรณ์ พึ่งศิลป์ 01 มิ.ย. 61 320.00
3 เพื่อนมุก JC วิลาวัล อัญชลิสังกาศ 01 มิ.ย. 61 200.00
3 เพื่อนกวาง JC บงกชรัตน์ นวลศรี 01 มิ.ย. 61 400.00
3 เพื่อนเอม JC 01 มิ.ย. 61 600.00
3 น้องกอล์ฟ ศุภเกียรติ ยมบุญ SCBF 01 มิ.ย. 61 500.00
3 เพื่อนพี่มะปรางท่านอื่นๆ 01 มิ.ย. 61 2,200.00
3 เพื่อนพี่มะปราง คุณ Pong Kritaporn 01 มิ.ย. 61 400.00
3 เพื่อนพี่มะปราง คุณ Bongkotpat Tananchayanond 01 มิ.ย. 61 400.00
3 เพื่อนพี่มะปราง คุณกนิษฐศรี ทองสมุย 01 มิ.ย. 61 800.00
3 เพื่อนพี่มะปราง คุณอภิญญา 01 มิ.ย. 61 520.00
3 เพื่อนพี่มะปราง คุณวราพร ดมหอม 01 มิ.ย. 61 500.00
3 เพื่อนพี่มะปราง คุณต้น กนกศักดิ์ รัชตะวรรณ 01 มิ.ย. 61 400.00
3 เพื่อนพี่มะปราง คุณสิร์ยาพรรณ ยิ้มเลื่อน 01 มิ.ย. 61 500.00
3 พี่สาวของพี่มะปราง คุณสุพร สุนทรโรหิต 01 มิ.ย. 61 2,080.00
3 พี่มะปราง สิตางศุ์ สุนทรโรหิต 01 มิ.ย. 61 1,100.00
3 พี่แห้ว บริษัท คิดค้นคว้า จำกัด 01 มิ.ย. 61 500.00
3 พี่ตั้ม สุธรรม กันดำ บริษัท คิดค้นคว้า จำกัด 01 มิ.ย. 61 500.00
3 พี่ก้อม วิมลพร ใบสนธิ์ บริษัท คิดค้นคว้า จำกัด 01 มิ.ย. 61 500.00
3 พี่บ๊วย สุกัญญา พึ่งผลงาม สมาคมดาราศาสตร์ไทย 01 มิ.ย. 61 2,000.00
3 คุณชมชนก Chomchanok 01 มิ.ย. 61 300.00
3 พี่ติ๊ก ศรินทิพย์ จันทร์สวัสดิ์ SCB 01 มิ.ย. 61 1,000.00
3 คุณกิ่ง Ging Kongkaew 01 มิ.ย. 61 200.00
3 ครอบครัวแสนบริบูรณ์สุข 01 มิ.ย. 61 500.00
3 ครอบครัวเทียวประสงค์ 01 มิ.ย. 61 1,600.00
3 ครอบครัวพุทธิจรุงวงศ์ 01 มิ.ย. 61 2,500.00
2 PReaw piiyaa 19 ม.ค. 61 200.00
2 ไม่ประสงค์ออกนาม 18 ม.ค. 61 100.00
2 ไม่ประสงค์ออกนาม 17 ม.ค. 61 500.00
2 กลุ่มเพื่อนๆ ของเล็ก MMP 65 20 ก.ย. 60 10,000.00
2 ไม่ประสงค์ออกนาม 18 ก.ย. 60 2,000.00
2 ทัศนีย์ คงประพันธ์ 16 ก.ย. 60 1,000.00
2 ไม่ประสงค์ออกนาม 16 ก.ย. 60 200.00
2 จิราภา หวังวรวิทย์ 13 ก.ย. 60 1,000.00
2 พรพรรณ วิญญูปกรณ์ 04 ก.ย. 60 200.00
2 พนารัตน์. แก้วเกาะเกิด 01 ก.ย. 60 300.00
2 Weera Charoensintaweekoon 22 ส.ค. 60 3,000.00
2 Pat Vachipawn 22 ส.ค. 60 500.00
2 MMP Chula 65 20 ส.ค. 60 7,772.00
1 Batt Chanakarn 15 ส.ค. 60 900.00
1 Weera Charoensintaweekoon 12 ส.ค. 60 3,000.00
1 คุณปิยะ ซอโสตถิกุล 12 ส.ค. 60 2,000.00
1 ณธัช คลังเปรมจิตต์ 10 ส.ค. 60 500.00
1 MaPrang 08 ส.ค. 60 600.00
1 นันทนี น้ำทิพย์ 07 ส.ค. 60 500.00
1 คุณมังคุด สำเภาเงิน 07 ส.ค. 60 100.00
1 คุณสุพรรณี ตันติธีรบูลย์ 07 ส.ค. 60 1,000.00
1 ไม่ประสงค์ออกนาม 07 ส.ค. 60 500.00
1 ไม่ประสงค์ออกนาม 07 ส.ค. 60 5,000.00
1 คุณชิตพงษ จิยะจันทน์-คุณธัญญ์นลิน นิธินันท์กุลภัทร 07 ส.ค. 60 500.00
1 พนิดา ก้องกวิน 07 ส.ค. 60 500.00
1 ศศิณา รักธรรม และครอบครัว 07 ส.ค. 60 500.00
1 Aukung 07 ส.ค. 60 100.00
1 ไม่ประสงค์ออกนาม 06 ส.ค. 60 300.00
1 สุภัทรา วรธันยวิทย์ 06 ส.ค. 60 500.00
1 ภัทราภรณ์ ทวีวงศ์ 06 ส.ค. 60 1,000.00
1 เสริมศรี มิ่งกมล 06 ส.ค. 60 500.00
1 ทัศนีย์ คงประพันธ์ 06 ส.ค. 60 500.00
1 ไม่ประสงค์ออกนาม 06 ส.ค. 60 200.00
1 รณิดา วณิชยาลัย 06 ส.ค. 60 1,000.00
1 คุณวิมลพร ใบสนธิ์ 06 ส.ค. 60 500.00
1 Sayaka 05 ส.ค. 60 300.00
1 MMP Chula 65 05 ส.ค. 60 1,100.00
1 ส่าหรี ศรีสาคร 04 ส.ค. 60 500.00
1 ลิสา จินดานนท์ 04 ส.ค. 60 500.00
1 ชลฤดี สิริสมโภชวณิช 04 ส.ค. 60 500.00
1 ไม่ประสงค์ออกนาม 04 ส.ค. 60 500.00
1 ไม่ประสงค์ออกนาม 04 ส.ค. 60 500.00
1 ไม่ประสงค์ออกนาม 04 ส.ค. 60 500.00
1 ไม่ประสงค์ออกนาม 04 ส.ค. 60 200.00
1 เบญญาภา เฉลิมวงศาเวช และครอบครัว 04 ส.ค. 60 1,000.00
1 กานต์จิรา ภิญโญโสภณ 04 ส.ค. 60 200.00
1 แป้ง 04 ส.ค. 60 1,000.00
1 สุวันดี แสนชัยชนะ 04 ส.ค. 60 1,000.00
1 Thipakorn 04 ส.ค. 60 500.00
1 คุณจุมพล ตียวณิชย์ 04 ส.ค. 60 100.00
1 คุณเนาวรัตน์, คุณพรทิพย์ บานชื่น 03 ส.ค. 60 500.00
1 คุณแตง ชาวงษ์, คุณอัสนี-คุณศรีพรรณ ลีเรืองสกุล 03 ส.ค. 60 400.00
1 คุณสมพงษ์-คุณปราณี พรพินิจสุวรรณ และครอบครัว 03 ส.ค. 60 500.00
1 คุณธีรลักษณ์ พงศ์จรรยานุกูล, คุณภัสสร เลาจริยกุล และคุณณัฐธิดา ชมระกา 03 ส.ค. 60 300.00
1 คุณรัชนิกร, คุณสิริวรรณ ถาวรพัฒนกุล และคุณเชียมเอง แซ่ฮ้อ 03 ส.ค. 60 300.00
1 คุณพรรณี แซ่ตั้ง และคุณศิริพร สุขสมคุณ 03 ส.ค. 60 300.00
1 คุณดวงใจ สมบูรณ์กิตติชัย และครอบครัว 03 ส.ค. 60 1,000.00
1 Yaolak Tantisereerat 03 ส.ค. 60 500.00
1 สุกัญญา พึ่งผลงาม 03 ส.ค. 60 2,000.00
1 ปิยะลักษณ์ กนกวัฒนเลิศ 03 ส.ค. 60 500.00
1 นิฐิมา เรามานะชัย <พี่หนู> 03 ส.ค. 60 500.00
1 เพ็ญประภา 03 ส.ค. 60 300.00
1 Ploysri Jongcharoensiri 03 ส.ค. 60 500.00
1 นภาพรรณ 02 ส.ค. 60 200.00
1 ไม่ประสงค์ออกนาม 02 ส.ค. 60 500.00
1 ไม่ประสงค์ออกนาม 01 ส.ค. 60 200.00
1 ชณัต คงประพันธ์ 01 ส.ค. 60 500.00
1 อุ๋ม + อคิน 01 ส.ค. 60 500.00
1 วรพักตร์ วระนันทน์ 01 ส.ค. 60 500.00
1 สุพัตรา กลั่นเกลี้ยง 01 ส.ค. 60 500.00
1 joy 01 ส.ค. 60 300.00
1 ry 01 ส.ค. 60 200.00
1 พรนิภา ตันติเสถียรกุล 01 ส.ค. 60 1,280.00
1 พงษ์พิศ กันภัย 01 ส.ค. 60 100.00
1 nutapun 01 ส.ค. 60 1,000.00
1 Theeradol Techa-erawan 01 ส.ค. 60 3,000.00
1 Janie Triphopnakkul 01 ส.ค. 60 1,000.00
1 อภิชัย ตันเปาว์ 01 ส.ค. 60 500.00
1 พงศธร เดชวัฒนะเดช 01 ส.ค. 60 1,000.00
1 วรุตม์ วงศ์ธนาสุนทร 01 ส.ค. 60 2,000.00
1 ไม่ประสงค์ออกนาม 01 ส.ค. 60 500.00
1 ยุพา โตพิบูลย์พงศ์ 01 ส.ค. 60 1,000.00
1 วิชชุกร นิลมานัตต์ 01 ส.ค. 60 1,000.00
1 ไม่ประสงค์ออกนาม 31 ก.ค. 60 1,000.00
1 Pongpat leelaratanakul 31 ก.ค. 60 3,000.00
1 จันทกานต์ ตันติพิบูลย์ 31 ก.ค. 60 1,000.00
1 ไม่ประสงค์ออกนาม 31 ก.ค. 60 1,000.00
1 สุธี ไตรวิวัฒน์วงศ์ 31 ก.ค. 60 1,500.00
1 ไม่ประสงค์ออกนาม 31 ก.ค. 60 1,000.00
1 ณัฐพล รุ่งเรืองไพศาลสุข 31 ก.ค. 60 1,500.00
1 ไม่ประสงค์ออกนาม 30 ก.ค. 60 2,000.00
1 วารุณี ซื่อสัตย์สกุลชัย 30 ก.ค. 60 500.00
1 พรทิพย์ ตรีทวีศักดิ์ 30 ก.ค. 60 1,000.00
1 Kanlaya S. 30 ก.ค. 60 1,000.00
1 ฐิตินันท์ อึ้งอิ่มทรัพย์ 30 ก.ค. 60 200.00
1 น.ส.กัลยา โรจนมังคลาภรณ์ 30 ก.ค. 60
1 ไม่ประสงค์ออกนาม 29 ก.ค. 60 500.00