โครงการข้าวเพื่อน้องครั้งที่ 3
ร่วมระดมทุนซื้อข้าวจากชาวนา ส่งต่อให้น้องๆ โรงเรียน ตชด. ให้น้องๆ ได้รับอาหารกลางวัน จำนวน 4 โรงเรียน เป้าหมายข้าว 1,200 กิโลกรัม

เป้าหมายของเรา

ข้าวสาร 1,200 กิโลกรัม

100%The Schools #3

โครงการข้าวเพื่อน้องครั้งที่ 3 ตั้งใจจะมอบให้โรงเรียน ตชด.จำนวน 4 โรงเรียน เพื่อส่งข้าวสารหุงให้เด็กๆ ได้ทานอิ่มท้อง เมื่อท้องอิ่ม หน้าต่างการเรียนรู้ของเด็กๆ ก็เปิด ทางโรงเรียนก็จะลดภาระในส่วนนี้ สามารถนำงบประมาณที่เหลือไปพัฒนาการเรียนการสอนจุดอื่นต่อไปได้
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันต์
อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
นักเรียน 220 คน
ครู 8 คน
ความต้องการข้าวสารเดือนละ 500 กิโลกรัม
อ่านเพิ่มเติม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
นักเรียน 159 คน
ครู 8 คน
ความต้องการข้าวสารเดือนละ 350 กิโลกรัม
อ่านเพิ่มเติม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นักเรียน 66 คน
ครู 9 คน
ความต้องการข้าวสารเดือนละ 150 กิโลกรัม
อ่านเพิ่มเติม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ
อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
นักเรียน 71 คน
ครู 7 คน
ความต้องการข้าวสารเดือนละ 150 กิโลกรัม
อ่านเพิ่มเติม

The Rice

“ข้าว” กับ “คนไทย” เป็นของคู่กันมายาวนาน ทั้งในแง่การบริโภค ที่อาหารทุกมื้อจะมีข้าวเป็นแหล่งโภชนการหลัก และในแง่การทำงาน พื้นที่เพาะปลูกข้าวมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่เพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆ ทั้งประเทศ และการใช้แรงงานมากกวาครึ่งหนึ่งของประเทศก็เพื่อการผลิตข้าว ทั้งบริโภคภายในและการส่งออก

ช่วงไม่กี่ปีมานี้ มีความช่วยเหลือชาวนาในการปลูกข้าว ทำให้เกิดการเร่งผลผลิต สต็อกข้าวไทยสูงขึ้น จนมีผลกระทบต่อโครงสร้างราคา ตามที่เห็นปรากฎการณ์ข้าวชาวนาเมื่อช่วงปลายปี 2559 จากสถานการณ์ดังกล่าวหลายๆ ฝ่ายจึงยื่นมือเข้าช่วยบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การรับซื้อตรงจากชาวนา หรือ ช่วยหาตลาด
อ่านเพิ่มเติม

The Project

โครงการ Rice For Rise เป็นโปรเจ็คต์ทดลองในการระดมทุนสาธารณะโดยการบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ได้ระบายสต็อกข้าว และนักเรียนในโรงเรียนห่างไกลให้ได้อิ่มท้องสร้างพลังในการเติบโต

จุดเริ่มต้นมาจากโจทย์เล็กๆ ในหลักสูตร MMP (Modern Managers Program) รุ่นที่ 65 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทีมผู้ดำเนินงาน ต้องการสร้างรูปแบบการให้ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม โดยหลักการคือการจับคู่ความต้องการซื้อและขาย (Supply & Demand Matching) ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจริงๆ
อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมายที่ผ่านมาของเรา

The Schools #2

930 กิโลกรัม

ระดมทุน ก.ย. - ต.ค. 60
ส่งมอบข้าว ให้ 4 โรงเรียน วันที่ 1 และ 4 ธ.ค. 60
ชมภาพการส่งข้าวที่ได้ที่ Facebook : Rice For Rise

The Schools #1

1,200 กิโลกรัม

ระดมทุน 29 ก.ค. - 8 ส.ค. 60
ส่งมอบข้าว ให้ 4 โรงเรียน วันที่ 9 และ 15 ส.ค. 60
ชมภาพการส่งข้าวที่ได้ที่ Facebook : Rice For Rise

อ่านรายละเอียด

รายชื่อผู้ร่วมสมทบทุน
ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่านทาง