โครงการข้าวเพื่อน้องครั้งที่ 5
ร่วมระดมทุนซื้อข้าวตรงจากนา ส่งต่อน้องๆ ในโรงเรียนเป้าหมาย ให้ได้รับเป็นอาหารกลางวัน จำนวน 2,000 กิโลกรัม

เป้าหมายของเรา

ข้าวสาร 2,000 กิโลกรัม

0%


The Schools #5

เป้าหมายที่ผ่านมาของเรา

The Schools #4

1,320 กิโลกรัม

ระดมทุน พ.ค. - มิ.ย. 62
ส่งมอบข้าว
- โรงเรียนบ้านท่าแสนคูณ 750 กิโลกรัม (21 มิ.ย. 62)
- โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวน 570 กิโลกรัม (พ.ค. 62)
ชมภาพการส่งข้าวที่ได้ที่ Facebook : Rice For Rise

The Schools #3

1,100 กิโลกรัม

ส่งมอบข้าวให้ 4 โรงเรียน
ระดมทุน มิ.ย. 61
ชมภาพการส่งข้าวที่ได้ที่ Facebook : Rice For Rise

The Schools #2

930 กิโลกรัม

ระดมทุน ก.ย. - ต.ค. 60
ส่งมอบข้าว ให้ 4 โรงเรียน วันที่ 1 และ 4 ธ.ค. 60
ชมภาพการส่งข้าวที่ได้ที่ Facebook : Rice For Rise

The Schools #1

1,200 กิโลกรัม

ระดมทุน 29 ก.ค. - 8 ส.ค. 60
ส่งมอบข้าว ให้ 4 โรงเรียน วันที่ 9 และ 15 ส.ค. 60
ชมภาพการส่งข้าวที่ได้ที่ Facebook : Rice For Rise

อ่านรายละเอียด

ร่วมสมทบทุนกับ Rice for Rise ได้ที่

บัญชีธนาคาร:
ธนาคารกสิกรไทย

นางพรทิพย์ ตรีทวีศักดิ์
เลขบัญชี 058-8-96306-3

หรือโอนมาได้ที่:
นางพรทิพย์ ตรีทวีศักดิ์
PromptPay : 087-336-7248
หลังจากโอนเงินแล้ว ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินด้านล่าง โดยถ่ายสลิปโอนเงิน หรือ ภาพถ่ายใบเสร็จจากตู้ ATM หรือ ภาพจากหน้าจอการทำธุรกรรมออนไลน์

ยืนยันการโอนเงินแล้ว
อัพโหลดหลักฐานการโอนเงิน
หรือส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
(กดเลือกช่องทาง)

รายชื่อผู้ร่วมสมทบทุน
ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่านทาง